Definície HPP

HPP znamená hlavný pracovný pomer . Jedná sa väčšinou o prácu na dobu neurčitú, v ktorej existuje výpovedná lehota (zamestnávateľ nemôže zamestnanca vyhodiť zo dňa na deň).

Bežne sa jedná o plný úväzok, teda pracovná doba 8 hodín denne - najčastejšie pondelok-piatok 9-17 hodín.